Phân tích bài essay về "film making" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR Phân tích bài essay về "film making" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Films were produced by big companies in the past, but today people are able to make a film. Do you think this trend is positive or negative?

II. Từ vựng

Từ vựng topic Film mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng bài này thuộc dạng  Is it a positive or a negative development? mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ, đối với dạng này có thể chia bố cục như sau:
    • Intro câu 2 + conclusion: nêu rõ quan điểm là positve hay negative, ví dụ ở đây theo IELTS TUTOR là positive 
    • Body 1: nêu lí do số 1 vì sao lại nghĩ là positive 
    • Body 2: nêu lí do số 2 vì sao lại nghĩ là positive 

IV. Bài sửa HS đi thi đạt 7.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK