Phân tích bài essay về space exploration IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn phân tích đề thi ngày 30/5/2020 của học sinh IELTS TUTOR đi thi đạt 6.5, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài essay về space exploration IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Đề bài mẫu: Space exploration requires vast sums of money. Is the amount of money spent on space research justifiable? Could money be better spent?

II. Từ Vựng topic Space

IELTS TUTOR đã tổng hợp kĩ từ vựng topic space nhớ đọc kĩ nhé

III. Phân tích

Những điểm cần lưu ý trong bài này:

  • Các em khi đọc đề phải nhận định cho được đây là dạng 2 question, trong đó câu hỏi số 1 Is the amount of money spent on space research justifiable?  và câu hỏi số 2 là Could money be better spent? thì như đã phân tích ở các bài 2 questionquestion trên, các em sẽ dành câu thứ 2 của introduction trả lời 2 câu hỏi của đề bài. Ở phần thân bài sẽ chia ra làm 2 đoạn, đoạn 1 trả lời cho câu hỏi thứ 1, đoạn 2 trả lời cho câu hỏi thứ 2. Cuối cùng là kết luận sẽ là câu paraphrase cho câu thứ 2 của introduction 
  • Ở bài này các em phải hiểu cho được từ space exploration nghĩa là khám phá và du lịch vũ trụ nếu mà hiểu sai coi như đi luôn cả bài 
  • Các em ngay sau khi đọc được đề bài phải suy nghĩ ra ngay mình phải phải paraphrase cho được cụm space exploration để tối ưu điểm từ vựng cho mình 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK