Phân tích & Sửa đề"The graph below shows the top priorities by business companies in the USA in 2016"IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & Sửa đề"The graph below shows the top priorities by business companies in the USA in 2016"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The graph below shows the top priorities by business companies in the USA in 2016.

The graph below shows the top priorities by business companies in the USA in 2016.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trước tiên là biểu đồ không hề có xu hướng thời gian nên nếu dùng các từ chỉ sự tăng trưởng như increase… sẽ sai. Bố cục có thể viết như sau
  • Overall: 
   • Small and medium businesses (0-25 employees & 26-200 employees) put more emphasis on increasing leads and gaining customers   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "focus" tiếng anh
   • Large companies with 201 or more employees fairly distributed their priorities on lead generation, customer acquisition, increasing income and providing ROI to marketing. 
  • Body 1: Viết về “converting contacts/leads to customers” & “increasing number of contacts/leads”
   • Ở cả 3 kiểu doanh nghiệp, “converting contacts/leads to customers” & “increasing number of contacts/leads” là lớn nhất 
    • Small US business companies with less than 25 employees put equal emphasis on converting contacts to leads and increasing leads (71%) 
    • Medium companies, having employees 26 - 200, put the highest emphasis (79%) on increasing leads. Their second priority was converting contacts to customers, 73% priority.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt INCREASE động từ & INCREASE danh từ
  • Body 2: Viết về các tiêu chí còn lại 
   • Small businesses (số liệu)
   • Medium-sized industry indicated 47% to both increasing revenues derived from existing customers and providing ROI of marketing activities  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách diễn đạt "xuất phát từ, dựa vào" 
   • 30% priority was set by large organisations (more than 201 employees) to reduce this cost and they set the target to earn profit from existing customers (…%)
 • Bài này nếu chia theo loại hình doanh nghiệp ví dụ Body 1: 0-25 employees & 26-200 employees, body 2: 201 or more employees cũng được khi đó Body 2 có thể viết:
  • Companies having more than 200 employees, large businesses, put almost a similar emphasis on all these aspects except reducing lead generation cost which was the least priority by all these companies (nêu số liệu)   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách paraphrase từ "important" 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 7.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc