Phân tích"In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying. To what extent do you agree or disagree with this statement?" IELTS WRITING TASK 2(Kèm sửa lỗi bố cục)

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Phân tích"In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying. To what extent do you agree or disagree with this statement?" IELTS WRITING TASK 2(Kèm sửa lỗi bố cục)

I. Đề bài

In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying. To what extent do you agree or disagree with this statement?

II. Từ vựng topic media

IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic Media IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này nên chọn theo hướng TOTALLY DISAGREE sẽ dễ dàng tìm ý hơn khi chia bố cục 2 đoạn thân bài như sau:
  • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao TOTALLY DISAGREE với quan điểm là "In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying" 
   • >> Có thể dùng main idea: việc đọc sách vật lí giúp tập trung hơn, tránh sự xao nhãng từ internet như notifications....
  • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao TOTALLY DISAGREE với quan điểm là "In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying" 
   • >> Có thể dùng main idea: chất lượng các tài liệu online free thì không được kiểm duyệt
 • Dạng opinion essay thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
 • Dạng opinion essay, nếu theo hướng TOTALLY DISAGREE có thể bố cục bài như sau:
  • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao TOTALLY DISAGREE
   • Main idea: not all digital books and newspapers are free of charge
    • Supporting idea: 
     • Popular online newspapers, such as The Economist or New Scientist, offer subscription plans for full access to premium features while non-subcribers are limited to only a small number of articles.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "charge" tiếng anh
     • Most ebooks and other types of online contents, if legally distributed, are only available for purchase.
    • Example: 
  • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao TOTALLY DISAGREE
   • Main idea: many people buy printed materials because they value the experience of reading and collecting physical books

IV. Bài sửa lỗi bố cục bài essay về "nobody will buy printed newspapers or books"

IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ lại cách viết bài viết bị sai task response topic "nobody will buy printed newspapers or books" có thể download xuống để tham khảo kĩ hơn nhé:

Bài sửa lỗi bố cục bài essay về "nobody will buy printed newspapers or books"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE