Phân tích & sửa lỗi bố cục bài essay về "nobody will buy printed newspapers or books" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp thêm Phân tích & sửa lỗi bố cục bài essay về "nobody will buy printed newspapers or books" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying.

To what extent do you agree or disagree with this statement?

II. Từ vựng topic media

IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic Media IELTS

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này nên chọn theo hướng TOTALLY DISAGREE sẽ dễ dàng tìm ý hơn khi chia bố cục 2 đoạn thân bài như sau:
  • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao TOTALLY DISAGREE với quan điểm là "In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying" 
   • >> Có thể dùng main idea: việc đọc sách vật lí giúp tập trung hơn, tránh sự xao nhãng từ internet như notifications....
  • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao TOTALLY DISAGREE với quan điểm là "In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online without paying" 
   • >> Có thể dùng main idea: chất lượng các tài liệu online free thì không được kiểm duyệt

IV. Bài sửa lỗi bố cục bài essay về "nobody will buy printed newspapers or books"

IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ lại cách viết bài viết bị sai task response topic "nobody will buy printed newspapers or books" có thể download xuống để tham khảo kĩ hơn nhé:

Bài sửa lỗi bố cục bài essay về "nobody will buy printed newspapers or books"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK