Phân tích đề essay về "child care centre & family members" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "child care centre & family members" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some working parents think child care centre can provide their children best care. While others think family members such as grandma will experience can give children best care. To what extent do you agree or disagree?

  II. Từ vựng

     III. Phân tích

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Dạng bài này thuộc dạng Opinion essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ, đối với các bạn lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 trong chương trình học có bài tương tự về nên giáo dục trẻ thành người có ích ở nhà hay ở trường cũng tương tự nên lấy lại để ôn nhé 
     • Nếu đề này IELTS TUTOR có quan điểm đồng ý với quan điểm này family members such as grandma will experience can give children best care thì sẽ chia bố cục:
     • Body 1: lí do thứ 1 vì sao family members such as grandma will experience can give children best care (lưu ý là nên lồng ghép vào không phủ nhận child care centre cũng tốt nhưng chỉ không tốt bằng family members)
     • Body 2: lí do thứ 2 vì sao family members such as grandma will experience can give children best care  (lưu ý là nên lồng ghép vào không phủ nhận child care centre cũng tốt nhưng chỉ không tốt bằng family members)

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Cấp tốc

     All Posts
     ×

     Almost done…

     We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

     OK