Phân tích đề essay về "many towns and cities constructed in previous centuries" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "many towns and cities constructed in previous centuries" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

The world has many towns and cities constructed in previous centuries that are suitable and livable for people in those times. What problems will this cause today and what can be done to solve these problems?

  II. Từ vựng

     Từ vựng topic Housing & Architecture mà IELTS TUTOR tổng hợp

     III. Phân tích

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • Dạng bài này thuộc dạng 2 question essay mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ
     • Bố cục sẽ chia như sau:
     • Body 1: trả lời Câu hỏi 1: What problems will this cause today
     • Body 2: trả lời Câu hỏi 2: what can be done to solve these problems

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Cấp tốc