Khoá học IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 Đảm bảo đầu ra như thế nào?

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR xin giới thiệu thêm Khoá học IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 Đảm bảo đầu ra như thế nào?

I. Khoá học IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 IELTS TUTOR

I. Khoá học IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 IELTS TUTOR

II. Quy trình đảm bảo đầu ra IELTS TUTOR

II. Quy trình đảm bảo đầu ra IELTS TUTOR 

III. Khoá học IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 Đảm bảo đầu ra như thế nào?

1. Trau dồi từ vựng

Tập trung ôn luyện từ vựng theo từng Topic cho HS với làm sổ tay từ vựng, được giáo viên IELTS TUTOR chấm sửa rất kĩ để đảm bảo không học lan man

2. Đánh mạnh vào tiêu chí Task Response & Coherence - Cohesion

IELTS TUTOR tập trung giúp HS viết đúng trọng tâm, không lạc đề, nắm cách phân biệt và cách viết từng dạng Essay thường gặp, cũng như cách sắp xếp bố cục sao cho mạch lạc

3. Phương pháp Double Check

Phương pháp viết đi sửa lại tối đa 4 lần của IELTS TUTOR, giúp học sinh từ bỏ sai lầm cố hữu, để lặp lại thói quen mới viết chính xác, không lặp lại lỗi cũ

4. Giáo viên IELTS WRITING 8.0 - Không hiểu bài, hỏi bài trực tiếp giáo viên

1 kèm 1 trực tiếp online với giáo viên IELTS TUTOR 8.0 writing, HS tự tin hỏi bài giáo viên giải đáp kĩ, không ngại như học offline. Trong lúc viết bài, HS note lại thắc mắc để GV chấm sẽ giải đáp - Đó là cách học mau nhớ bài nhất!

5. Bài mẫu chọn lọc & Các tài liệu hướng dẫn lỗi sai mắc phải

Ở mỗi bài học sinh viết, sau lần chấm số 1 giáo viên IELTS TUTOR sẽ cung cấp bài mẫu để học sinh xem mẫu và học cách phân tích, từ vựng. HS cũng phải soạn sổ tay từ vựng dựa vào bài mẫu, để dễ dàng áp dụng vào các bài tiếp theo

6. Deadline rõ ràng, học sinh nắm rõ lộ trình, mình học đến đâu, khi nào nộp bài

HS sẽ có sẵn deadline cho tất cả các bài nộp do giáo viên IELTS TUTOR cung cấp, tùy thuộc vào thời gian HS cần thi, và khóa học thường, cấp tốc hay siêu cấp tốc.

7. Các bài học sinh sẽ viết bao quát các dạng đề, Topic thường thi

Tất cả HS sẽ dùng bộ đề mà IELTS TUTOR soạn sẵn cho các band điểm, không sử dụng bộ đề của HS lí do HS không nắm được những dạng essay nào nên học và những Topic nào nên làm dẫn đến học lan man

8. Lộ trình rõ ràng, bao quát cho từng Band Target

IELTS TUTOR đảm bảo đầu ra cho các Band 6.0 7.0 8.0, tuy nhiên các bạn phải đảm bảo đầu vào thì IELTS TUTOR mới đảm bảo đầu ra nhé!

IV. Tiêu chí đảm bảo đầu ra IELTS TUTOR

III. Tiêu chí đảm bảo đầu ra IELTS TUTOR

IV. Thành tích Học viên IELTS TUTOR

1-2 người bảo hiệu quả thì có thể sai, nhưng nếu HÀNG NGÀN người khẳng định TỐT thì phải HIỆU QUẢ THẬT!

1-2 người bảo hiệu quả thì có thể sai, nhưng nếu HÀNG NGÀN người khẳng định TỐT thì phải HIỆU QUẢ THẬT!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking