Có phải lúc nào cũng nên dùng mệnh đề quan hệ trong tiếng anh không?

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn kĩ đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR trả lời kĩ câu hỏi Có phải lúc nào cũng nên dùng mệnh đề quan hệ trong tiếng anh không?

1. Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính từ) trong tiếng anh

Đọc kĩ về mệnh đề quan hệ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ

2. Không nên lạm dụng mệnh đề quan hệ sẽ làm câu rườm rà

Tuy mệnh đề quan hệ là một điểm ngữ pháp cực kì quan trọng trong IELTS, IELTS TUTOR khuyên nên dùng trong bài writing của mình 1-2 lần thôi chứ không nên lạm dụng câu nào cũng viết mệnh đề quan hệ sẽ làm câu văn trở nên dài dòng trong bài IELTS WRITING cũng như IELTS SPEAKING nhé!

3. Học thêm các cách nối câu và từ khác thay cho mệnh đề quan hệ

Tham khảo thêm các cách nối câu khác cùng IELTS TUTOR

3.1. Cách viết câu ghép - câu phức khác

Học thật kĩ cách viết câu ghép - câu phức mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

3.2. Cách paraphrase , which

Các cách paraphrase với , which mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

3.3. Dùng các phrase thay vì nối câu với mệnh đề quan hệ

Dùng các phrase thay vì nối câu với mệnh đề quan hệ

Thay vì dùng mệnh đề quan hệ rút gọn thì chỗ này nên dùng WITH để thành các phrase thì câu cú sẽ hợp lí hơn

3.4. Dùng từ nối (linking word)

Học kĩ cách dùng linking word mà IELTS TUTOR hướng dẫn không thể kĩ hơn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking