Lỗi sai về dấu phẩy khi dùng liên từ phụ thuộc

· Grammar

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Lỗi sai về dấu phẩy khi dùng liên từ phụ thuộc - Đây là lỗi mà rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR sai

I. Giới thiệu về liên từ phụ thuộc

II. Lỗi sai về dấu phẩy khi dùng liên từ phụ thuộc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi mệnh đề phụ đứng ở đầu câu, sau mệnh đề chính phải có 1 dấu phẩy

 • Khi mệnh đề phụ đứng cuối câu thì không cần dấu phẩy

Vị trí:

 • Khi mệnh đề phụ đứng ở đầu câu, sau mệnh đề chính phải có 1 dấu phẩy.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Soon/shortly after we set off, the car started to make a strange noise.

   • After I researched the topic, I created the presentation.

 • Khi mệnh đề phụ đứng cuối câu thì không cần dấu phẩy
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • ​I created the presentation after I researched the topic.
   • I went to the post office straight/immediately after I left you.

III. IELTS TUTOR xét ví dụ

Xét các ví dụ dưới đây của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE SPEAKING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR sai rất nhiều lỗi về liên từ phụ thuộc đặt dấu phẩy

II. Lỗi sai về dấu phẩy khi dùng liên từ phụ thuộc
II. Lỗi sai về dấu phẩy khi dùng liên từ phụ thuộc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc