Không nên viết quá nhiều Main idea trong 1 đoạn văn IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ tại sao Không nên viết quá nhiều Main idea trong 1 đoạn văn IELTS WRITING

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Không cần viết nhiều main ideas, mà chỉ nên tập trung 1-2 main ideas cho mỗi đoạn thân bài
 • Tuyệt đối là không ham viết nhiều Main ideas trong một đoạn văn, vì nếu thí sinh viết nhiều main idea mà không có câu giải thích và ví dụ để chứng minh sáng tỏ main idea đó thì cũng không có giá trị và giám khảo cũng sẽ bỏ qua Main idea đó của thí sinh

II. Câu hỏi thường gặp

1. Bao nhiêu main idea trong 1 đoạn được gọi là "nhiều"?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thông thường 3 main idea trong 1 đoạn được gọi là "quá nhiều" 

2. Vì sao không nên viết nhiều main idea trong 1 đoạn văn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Lí do không nên viết nhiều main idea trong 1 đoạn văn là bời vì:
   • Không đủ thời gian để viết nhiều main idea như vậy vì thông thường khi viết main idea ít nhất sẽ có câu giải thích (supporting idea) ở sau và câu ví dụ nên thường 3 main idea sẽ làm bài văn IELTS WRITING TASK 2 bị quá hơn 300 chữ 
   • Viết nhiều main idea sẽ dễ gặp phải lỗi sai "viết ý mới ở cuối đoạn mà không giải thích IELTS WRITING" mà IELTS TUTOR có lần đã giải thích kĩ 
   • Nhiều main idea đồng nghĩa với việc đòi hỏi nhiều từ vựng và ideas cũng như dễ mắc phải lỗi ngữ pháp đối với những bạn học sinh còn chưa vững IELTS WRITING 

  III. Các kiến thức liên quan

  IELTS TUTOR lưu ý có thể tham khảo các kiến thức liên quan như sau:

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking