PHÂN TÍCH ĐỀ"Nowadays, children spend a lot of time watching TV and playing computer games. Some people believe this has negative effects on children’s mental abilities. To what extent do you agree or disagree?"IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), Hãy đọc kĩ PHÂN TÍCH ĐỀ "Nowadays, children spend a lot of time watching TV and playing computer games. Some people believe this has negative effects on children’s mental abilities. To what extent do you agree or disagree?" từng bước phân tích để nắm cách chia bố cục cũng như viết bài không sai task response nhé!

I. Đề bài

Nowadays, children spend a lot of time watching TV and playing computer games. Some people believe this has negative effects on children’s mental abilities. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Immerse in a complex storyline: hòa mình vào một cốt truyện phức tạp. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "immerse" tiếng anh

 • has an adverse impact on…: có ảnh hưởng tiêu cực lên…
 • brings various benefits: mang lại hàng loạt lợi ích
 • to be negatively affected by: bị ảnh hưởng tiêu cực bởi
 • to be detrimental to: có hại cho
 • widen their horizons: mở rộng tầm nhìn
 • enrich their knowledge: làm giàu vốn kiến thức
 • limitless knowledge of almost every aspect of life: kiến thức vô hạn của hầu hết các khía cạnh của cuộc sống.
 • Trigger the imagination and curiosity: khơi dậy trí tưởng tượng và sự tò mò

 • Physically demanding: đòi hỏi nhiều về sức khỏe thể chất

 • suffer from various health problems: mắc hàng loạt vấn đề về sức khỏe
 • obesity, eye strain or fatigue: béo phì, mỏi mắt hay mệt mỏi
 • prolonged television watching: việc xem TV quá lâu
 • Heavy exposure to: việc tiếp xúc quá mức. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "expose" tiếng anh
 • put a child at a higher risk of: đặt đứa trẻ vào nguy cơ cao bị vấn đề gì
 • has an essential role to play in…: có vai trò thiết yếu trong…
 • Calorie expenditure: việc tiêu thụ ca-lo

 • Establish connections with others: thiết lập quan hệ với người khác

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chú ý đề tập trung vào “children’s mental abilities” & cần giải quyết triệt để 2 vế của đề là “watching TV” & “playing computer games”. >> IELTS TUTOR lưu ý PHÂN BIỆT "ABILITY,POSSIBILITY, CAPABILITY & CAPACITY
 • Nếu theo hướng TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho thì bố cục như sau: 
  • Body 1: Nêu lí do thứ 1 vì sao lại TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho (Viết về watching TV)
   • Main idea: Many TV programmes and movies contain violent contents or sexual images which are inappropriate for children to watch. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng topic Film IELTS 
   • Supporting idea: Heavy exposure to violent movies can put a child at a higher risk of violent behaviour, which could ruin their future.
   • Example: 
  • Body 2: Nêu lí do thứ 2 vì sao lại TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho (Viết về playing computer games) 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc