Phân biệt cách dùng AMOUNT - NUMBER - QUANTITY tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt cách dùng AMOUNT - NUMBER - QUANTITY tiếng anh

1. Cách dùng từ amount

CÁCH DÙNG TỪ "AMOUNT" TRONG TIẾNG ANH mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

2. Cách dùng từ quantity

CÁCH DÙNG A QUANTITY OF....mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

3. Cách dùng the number of / a number of

4. Bảng tổng kết

Phân biệt cách dùng AMOUNT - NUMBER - QUANTITY tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking