Phân biệt Liên từ (Conjunction) và Trạng từ (Adverb) trong tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt Liên từ (Conjunction) và Trạng từ (Adverb) trong tiếng anh

I. Liên từ là gì (Conjunction)?

 • Liên từ trong tiếng anh là những từ liên kết 2 câu đơn thành 1 câu ghép
 • Mỗi câu đơn trong câu ghép được gọi là mệnh đề 

II. Sự khác nhau giữa liên từ (Conjunction) và Trạng từ (Adverb)

1. Liên từ (Conjuction) đứng ở đầu câu hoặc giữa câu (đứng đầu 1 trong 2 mệnh đề của câu)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Liên từ (Conjunction) phải đứng ở đầu 1 trong 2 câu, tức là nếu 1 câu ghép có 2 mệnh đề thì liên từ 1 là đứng ở phía đầu câu (đứng đầu mệnh đề số 1), 2 là đứng ở giữa câu (đứng đầu mệnh đề số 2), nói như này thì hơi khó hiểu nhưng các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nếu đã đọc kĩ 3 loại liên từ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn thì sẽ hiểu nhé
 • Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • I researched the topic, and I created the presentation (liên từ đứng ở giữa, đứng đầu mệnh đề 2)
  • After I researched the topic, I created the presentation (liên từ đứng ở đầu, đứng đầu mệnh đề 1)

2. Trạng từ (Adverb) không nhất thiết phải đứng ở đầu câu

Nếu đã đọc kĩ hướng dẫn về vị trí của trạng từ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn, thì sẽ hiểu kĩ là trạng từ bổ nghĩa cho nhiều bộ phận của câu nên có thể đứng ở nhiều vị trí

IELTS TUTOR xét ví dụ với NOR vừa là adverb (trạng từ) vừa là conjunction (liên từ) trong tiếng anh

 • We can neither change nor improve it
  • Ở đây, nor đóng vai trò là trạng từ (adverb) vì bổ nghĩa cho động từ improve 
 • I don’t expect children to be rude, nor do I expect to be disobeyed.
  • Nor ở đây lại là liên từ fanboys (conjunction) đứng đầu ở mệnh đề số 2 để liên kết và nối 2 câu đơn lại thành 1 câu ghép 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking