Phân biệt liên từ (conjunction) và giới từ (preposition) tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt liên từ (conjunction) và giới từ (preposition) tiếng anh

I. Liên từ là gì (Conjunction)?

 • Liên từ trong tiếng anh là những từ liên kết 2 câu đơn thành 1 câu ghép
 • Mỗi câu đơn trong câu ghép được gọi là mệnh đề

Đọc thật kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về liên từ (conjunction) tiếng anh nhé

II. Phân biệt liên từ (conjunction) và giới từ (preposition) tiếng anh

1. Sau liên từ (conjuction) là mệnh đề (clause)

Như IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ ở trên:

 • Chức năng của liên từ (conjunction) là liên kết 2 câu đơn thành câu ghép, nên liên từ sẽ + mệnh đề được 

2. Sau giới từ (preposition) không thể là mệnh đề (clause)

Các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, nếu đã đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về chức năng và vị trí của giới từ trong tiếng anh thì sẽ nắm rất kĩ là không bao giờ sau giới từ là mệnh đề được!

IELTS TUTOR có xét một ví dụ cụ thể là giới từ (preposition) with không thể + mệnh đề được, nhớ đọc kĩ nhé

3. IELTS TUTOR xét ví dụ với Because (liên từ - conjunction) và Because of (Giới từ - preposition)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He hated being in the army because he had to obey commands.
  • IELTS TUTOR giải thích: 
   • Ở câu này, because là liên từ phụ thuộc vậy nên sẽ + mệnh đề được
 • The flight was delayed because of bad weather
  • IELTS TUTOR giải thích:
   • Ở câu này, because of là giới từ (preposition) theo sau là danh từ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK