3 cách để ngăn cách hai câu trong tiếng Anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn 3 cách để ngăn cách hai câu trong tiếng Anh

I. 3 cách ngăn cách 2 câu trong tiếng anh

1. Tiếng anh không ngăn cách 2 câu dễ dàng như tiếng việt

Nếu như tiếng việt có thể ngăn cách hai câu khá dễ dàng, thích ngăn cách sao cũng được

Giả sử IELTS TUTOR có 2 câu đơn như sau:

  • Ngày nay thì con người kiếm nhiều tiền hơn ngày xưa nhiều
  • Việc mua lại mới những vật dụng bị hỏng hóc thì dễ hơn xưa rất là nhiều bất kể là vật dụng bị hỏng đó có khả năng sửa chữa lại hay là tiếp tục dùng tiếp hay là không

Nếu như trong tiếng Việt, IELTS TUTOR có thể viết như sau cũng không tính là sai ngữ pháp:

  • Câu 1: Ngày nay thì con người kiếm nhiều tiền hơn ngày xưa nhiều, việc mua lại mới những vật dụng bị hỏng hóc thì dễ hơn xưa rất là nhiều bất kể là vật dụng bị hỏng đó có khả năng sửa chữa lại hay là tiếp tục dùng tiếp hay là không
  • Câu 2: Ngày nay thì con người kiếm nhiều tiền hơn ngày xưa nhiều. Việc mua lại mới những vật dụng bị hỏng hóc thì dễ hơn xưa rất là nhiều bất kể là vật dụng bị hỏng đó có khả năng sửa chữa lại hay là tiếp tục dùng tiếp hay là không

Tuy nhiên trong tiếng anh thì câu số 1 sẽ bị tính là sai ngữ pháp nhé, hãy tiếp tục xem hướng dẫn dưới đây của IELTS TUTOR để nắm lí do tại sao

2. Trong tiếng anh, chỉ có thể ngăn cách 2 câu bằng 3 cách

Trong tiếng anh, chỉ có thể ngăn cách 2 câu bằng 3 cách:

  • Dấu chấm 
  • Dấu chấm phẩy (vì chức năng chấm phẩy tương đương dấu chấm)
  • Liên từ 

Vì vậy để biến câu đơn thành câu ghép hoặc câu phức thì chỉ có thể dùng LIÊN TỪ nhé!

Như vậy, theo ví dụ ở mục 1 của IELTS TUTOR câu đúng trong tiếng anh sẽ như sau:

  • People nowadays earn more money than they used to be, so they can afford to buy new items as a replacement for old or broken ones regardless of the fact that the items are still usable or can be fixed.
  • People nowadays earn more money than they used to be. They can afford to buy new items as a replacement for old or broken ones regardless of the fact that the items are still usable or can be fixed.
  • People nowadays earn more money than they used to be; they can afford to buy new items as a replacement for old or broken ones regardless of the fact that the items are still usable or can be fixed.

II. 2 câu không nối nhau bằng dấu , được

IELTS TUTOR đã phân tích kĩ lí giải vì sao 2 câu không nối nhau bằng dấu , nên phải đọc kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking