Cách phân bố bố cục bài "sales of Fairtrade*-labelled coffee and bananas "IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ VỚI IELTSTUTOR, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách phân bố bố cục bài "sales of Fairtrade*-labelled coffee and bananas "IELTS WRITING TASK 1

I. Phân tích

The tables below give information about sales of Fairtrade*-labelled coffee and bananas in 1999 and 2004 in five European countries.

Fairtrade

II. Phân tích

Hướng dẫn của thầy Simon:

 1. Write an introduction by paraphrasing the question statement.
 2. Write a summary of the information (2 sentences). Look for overall trends, not individual numbers.
 3. Select the most important information to describe in detail (include between 5 and 10 specific numbers from the table, for example). Try to group this description of details into two paragraphs.

Hướng dẫn phân tích chi tiết của IELTS TUTOR

 • Đối với table mà có 2 bảng như này với các thông tin không liên quan tới nhau tức là mỗi body em sẽ viết 1 biểu đồ. Để xác định được thông tin của 2 loại biểu đồ không liên quan tới nhau, các em sẽ đọc kĩ biểu đồ. Biểu đồ thứ 1 nói về Coffee năm 1999-2004, biểu đồ 2 nói về Bananas năm 1999-2004 ở 5 nước, thì các em không thể đi so sánh Coffee với Bananas như vậy sẽ rất rối, vì sales của mỗi nước của coffee và bananas là khác nhau, có nước thì coffee nó tăng nhanh hơn bananas có nước tăng chậm hơn nên sẽ rất rối và sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chia bố cục nên để an toàn các em cứ coi 2 biểu đồ đó như 2 biểu đồ riêng biệt, viết mỗi body cho mỗi biểu đồ sẽ rất rõ ràng 
 • Mà trong mỗi biểu đồ có năm tức là phải có xu hướng tăng giảm. Các em cần đọc thêm cách viết dạng Table trong IELTS TASK 1, vì sẽ có 2 loại là loại có năm và không có năm. Thì ở đây năm 1999 —> 2004 tức là loại có năm, tức là các em có thể sử dụng được các từ vựng dành cho LINE GRAPH (từ vựng tăng giảm, xu hướng…) 
 • Thông thường em sẽ chọn số liệu lớn nhất, nhỏ nhất còn những số liêu xấp xỉ em chỉ chọn 1 đại diện để nói thôi:
  • Câu OVERALL các em có thể nói nhìn chung thì UK là nước có mức tăng khủng nhất ở cả coffee và bananas, theo sau đó là Switzerland, và nhìn chung thì cả banana va coffee thì từ năm 1999—> 2004 đều có xu hướng tăng
  • Ở Table 1 (Coffee) các em có thể thấy: 
   • Nhìn chung là xu hướng ở cả 5 nước về Coffee là tăng, chỉ có 1 nước giảm nhẹ là Sweden, đặc biệt trong đó có UK là tăng một cách vượt bật, Switzerland cũng tăng gấp đôi
   • Vậy các em sẽ chọn ra các số liệu để mô tả như sau: 
    • UK: tăng vượt bậc từ 1.5 năm 1999 —> 20 năm 2004 
    • Switzerland xếp thứ nhất năm 1999, tuy sản lượng tăng gấp 2 vào năm 2004 nhưng cũng phải nhường vị trí số 1 cho UK 
    • Sweden thì là nước duy nhất có số liệu giảm giữa 2 năm ở coffee 
    • 2 nước còn lại thì số liệu tăng nhẹ nhàng, around 2 millions —> Cái này nếu có time và thiếu chữ thì có thể ghi vào, không bắt buộc, các em phải chọn lọc số liệu chứ không phải có bao nhiêu số nêu hết bấy nhiêu nha 
  • Ở Table 2 (Bananas) các em sẽ thấy rõ:
   • UK và Switzerland vẫn là 2 nước tăng rất mạnh đặc biệt là Switzerland nó tăng hơn gấp 5, tuy nhiên về lượng sales năm 2004 thì UK vẫn number 1. 
   • Có 2 nước số liệu bị giảm là Belgium và Sweden trong đó 2 nước này giảm gần như 1/2 

III. Cách xác Định Chủ Ngữ & đơn vị

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chủ ngữ của bài này sẽ là SALES OF FAIRTRADE-LABELLED COFFEE AND BANANAS in 1999 and 2004 in 5 European countries
 • Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên sẽ căn cứ vào:
  • 1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the table below gives information about sales of fairtrade-labelled coffee and bananas.
  • 2. Đơn vị của biểu đồ là: millions of euros.
 • Paraphrase chủ ngữ của bài như sau:
  • SALES OF FAIRTRADE-LABELLED COFFEE AND BANANAS in 1999 and 2004 in 5 European countries
  • = the figure for fairtrade-labelled coffee and bananas

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking