Phân tích & Sửa bài essay về "the freedom to make mistakes" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích bài essay về "the freedom to make mistakes" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people think children should have the freedom to make mistakes, while other people believe that adults should prevent children from making mistakes. Discuss both sides and give your opinion.

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với dạng discuss both views, nếu quan điểm ủng hộ quan điểm thứ 1 (children should have the freedom to make mistakes) sẽ bố cục bài như sau:
    • Body 1: viết về quan điểm số 2 "adults should prevent children from making mistakes"
    • Body 2: viết về quan điểm 1 & ghi rõ mình ủng hộ quan điểm này 

IV. Sửa bài brainstorm HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp 7.0 IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking