Phân tích essay"university education should focus on the skills of employment" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích essay"university education should focus on the skills of employment" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people believe that university education should focus on the skills of employment for the future. Others think they should focus on academic study only. Discuss both views and give your own opinion.

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng discuss both views chia bố cục như sau:
  • Body 1: viết về quan điểm "they should focus on academic study only"
   • Main idea 1: học academic study cung cấp kiến thức tổng quát về ngành 
   • Main idea 2: giúp học sinh có khả năng research 
  • Body 2: (đồng ý với quan điểm này) viết về "university education should focus on the skills of employment for the future" 
   • Main idea 1: các kiến thức quá academic cần như không ứng dụng trong môi trường làm việc 
   • Main idea 2: tập trung vào the skills of employment for the future" giúp học sinh định hình được mình có phù hợp với ngành mà mình chọn đó hay là không 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK