Phân tích đề & bài sửa"The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề & bài sửa"The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn

Phân tích đề & bài sửa"The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn" IELTS WRITING TASK 1

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cần xác định điểm bắt đầu và điểm kết thúc của process sẽ dễ viết (Tham khảo thêm bài hướng dẫn của IELTS TUTOR Cách tìm điểm đầu & điểm cuối dạng Process)
 • Để ý đối với các bài process cần chú ý dấu mũi tên đi theo hướng nào để mô tả chính xác 
The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn
 • Tham khảo phân bố bố cục bài process như sau:
  • Câu overall: there are nine steps in the manufacturing of ethanol fuel from corn, beginning with harvesting corn and culminating in delivering the finished product. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng dạng Manufacturing Process IELTS WRITING TASK 1
  • Body 1: Từ đầu đến cooking 
   • The corn ethanol- making process commences when corn is harvested from fields and stored in a suitable place with favorable conditions before it is ready for milling.
   • The corn is ground into fine powder which is then added with water to become a mixture. 
   • The next step involves cooking the resulting mixture for 4 hours.
  • Body 2: Từ Fermenting đến hết 
   • The mixture then goes through a fermentation stage which lasts for 2 days. 
   • Having been fermented, the solid by-product is taken out while the liquid ethanol is separated from the fermented mixture. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "separate" tiếng anh
   • It takes five hours for the resulting ethanol to be purified by having any impurities removed. 
   • Once the last chemical step of the corn ethanol production has been completed, the ethanol is stored before being transported to where it is consumed.

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp 6.0 IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc