Phân tích đề"The diagrams below show the stages and equipment used in the cement-making process" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích đề Phân tích đề"The diagrams below show the stages and equipment used in the cement-making process" IELTS WRITING TASK 1

I. ĐỀ BÀI

The diagrams below show the stages and equipment used in the cement-making process, and how cement is used to produce concrete for building purposes.

Phân tích đề"The diagrams below show the stages and equipment used in the cement-making process" IELTS WRITING TASK 1

II. KIẾN THỨC LIÊN QUAN

III. PHÂN TÍCH

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với 2 hình thì cứ chia theo bố cục mỗi hình một đoạn thân bài, chia bố cục như sau:
  • Overall: mô tả sơ qua mỗi hình có bao nhiêu bước (There are five stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials and ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials are mixed together)
  • Body 1: viết hình số 1 (cement production)
   • limestone and clay are crushed to form a powder. 
   • This powder is then mixed before it passes into a rotating heater. 
   • After heating, the resulting mixture is ground, and cement is produced. 
   • The cement is packaged in large bags.
  • Body 2: viết hình số 2 (concrete production)
   • Cement is one of the four raw materials that are used in the production of concrete, along with gravel, sand and water (concrete consists of 50% gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water)
   • All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK