Phân tích bài essay về "all four skills are equally important when learn a language" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay về "all four skills are equally important when learn a language" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

When you learn a foreign language, all four skills (listening, reading, speaking, and writing) are equally important. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic language

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này thuộc dạng opinion essay, nếu TOTALLY AGREE với quan điểm của đề cho thì có thể chia theo bố cục:
  • Body 1: lí do thứ 1 vì sao TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho "When you learn a foreign language, all four skills (listening, reading, speaking, and writing) are equally important"
   • Có thể triển khai main idea là: các kĩ năng sẽ bổ trợ lẫn nhau trong quá trình học 
  • Body 2: lí do thứ 2 vì sao TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho "When you learn a foreign language, all four skills (listening, reading, speaking, and writing) are equally important"
   • Có thể triển khai main idea là: để thành thạo một ngôn ngữ thì cả 4 kĩ năng đều quan trọng

IV. Download bài sửa của bạn HS IELTS TUTOR 2 lần viết được sửa kĩ

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking