Phân tích đề"Many people believe that bicycle is a healthy and environmentally-friendly mode of transport. However, it is no longer the main form of transport. What are the reasons? What could be done to encourage the use of bicycles among the wider population?" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích essay "bicycle is a healthy & environmentally-friendly mode of transport, but it is no longer the main form of transport" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Many people believe that bicycle is a healthy and environmentally-friendly mode of transport. However, it is no longer the main form of transport. What are the reasons? What could be done to encourage the use of bicycles among the wider population?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý chia thành 2 đoạn thân bài như sau:

 • Body 1: trả lời câu hỏi What are the reasons?
  • Triển khai 2 causes:
   • Cause 1: di chuyển bằng bicycle mất thời gian hơn so với các phương tiện giao thông khác 
   • Cause 2: di chuyển bằng bicycle mất nhiều công sức hơn so với các phương tiện giao thông khác  
 • Body 2: trả lời câu hỏi What could be done to encourage the use of bicycles among the wider population?
  • Triển khai 2 solutions ứng với 2 causes:
   • Solution 1: tham khảo các mô hình bicycle sharing ở các nước phát triển như Singapore
   • Solution 2: Làm cho việc di chuyển bằng bicycle ít tốn công sức hơn bằng cách xây các nhà gas hơn người đi xe đạp có thể đem hẳn xe đạp lên tàu điện ngầm rồi đạp từ tàu điện ngầm về chỗ làm 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng 2 questions
 • Body 1: Trả lời câu hỏi why
  • Triển khai 2 causes:
   • Cause 1: Di chuyển bằng bicycle mất thời gian hơn so với các phương tiện giao thông khác (IELTS TUTOR gợi ý: It would consume a considerable amount of time to travel by this means of transport)
    • Supporting idea: 
    • Example: 
   • Cause 2: Di chuyển bằng bicycle mất nhiều công sức hơn so với các phương tiện giao thông khác  (IELTS TUTOR gợi ý: it is rather impractical to expect cycling in cities, or even the countryside HOẶC cycling is more physically demanding than riding a motorbike or driving a car)
 • Body 2: Trả lời câu hỏi số 2  (nhớ là solution 1 phải giải quyết cho cause 1, solution 2 giải quyết cho cause 2)
  • Triển khai 2 Solutions ứng với 2 causes:
   • Solution 1: Tham khảo các mô hình bicycle sharing ở các nước phát triển như Singapore
    • Supporting idea:
    • Example: 
   • Solution 2: Làm cho việc di chuyển bằng bicycle ít tốn công sức hơn bằng cách xây các nhà gas hơn người đi xe đạp có thể đem hẳn xe đạp lên tàu điện ngầm rồi đạp từ tàu điện ngầm về chỗ làm (IELTS TUTOR gợi ý: more lanes should be built to serve only cyclists, which would make it much faster to travel with bicycles)
    • Supporting idea:
    • Example: 
 • Tham khảo các Solutions khác mà IELTS TUTOR cung cấp:
  • Make it more costly to own a motorbike or a car >> IELTS TUTOR giới thiệu Từ vựng Topic Car IELTS 
  • Governments could conduct monthly green days that by law require citizens to cycle to work to get people involved in protecting their environment. In the long term, such an initiative would help to gradually form a habit of cycling among occupied individuals. >> IETLS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "SUCH" tiếng anh
  • Propagation via various means of media along with optional courses about the advantages of cycling to the environment at schools seem imperative to heighten social awareness of this matter.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE