Phân tích essay "bicycle is a healthy & environmentally-friendly mode of transport, but it is no longer the main form of transport" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích essay "bicycle is a healthy & environmentally-friendly mode of transport, but it is no longer the main form of transport" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Many people believe that bicycle is a healthy and environmentally-friendly mode of transport. However, it is no longer the main form of transport. What are the reasons? What could be done to encourage the use of bicycles among the wider population?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý chia thành 2 đoạn thân bài như sau:

 • Body 1: trả lời câu hỏi What are the reasons?
  • Triển khai 2 causes:
   • Cause 1: di chuyển bằng bicycle mất thời gian hơn so với các phương tiện giao thông khác 
   • Cause 2: di chuyển bằng bicycle mất nhiều công sức hơn so với các phương tiện giao thông khác  
 • Body 2: trả lời câu hỏi What could be done to encourage the use of bicycles among the wider population?
  • Triển khai 2 solutions ứng với 2 causes:
   • Solution 1: tham khảo các mô hình bicycle sharing ở các nước phát triển như Singapore
   • Solution 2: Làm cho việc di chuyển bằng bicycle ít tốn công sức hơn bằng cách xây các nhà gas hơn người đi xe đạp có thể đem hẳn xe đạp lên tàu điện ngầm rồi đạp từ tàu điện ngầm về chỗ làm 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK