Phân tích & Sửa bài essay"Governments should be responsible for funding and controlling scientific research" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích essay"Governments should be responsible for funding and controlling scientific research" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Governments should be responsible for funding and controlling scientific research rather than private organizations. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu triển khai theo hướng TOTALLY DISAGREE với quan điểm đề cho có thể theo bố cục (lưu ý phân tích hết cả 2 vấn đề đề cho là funding & controlling):
    • Main idea 1: Governments không đủ tiền để funding cho scientific research mà nên để doanh nghiệp chung tay làm sẽ bớt gánh nặng 
    • Main idea 2: Governments không đủ nguồn lực để controlling cho scientific research, thông thường các công ty với đội ngũ quản lí chuyên sâu được đào tạo sẽ dễ dàng quản lí các dự án ở cấp độ doanh nghiệp

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp 7.0 IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking