Phân tích bài essay về "have the freedom to work and live anywhere in the world" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Phân tích bài essay về "have the freedom to work and live anywhere in the world" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

People have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of communication technology and transportation. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với dạng outweigh cách dễ làm nhất là sẽ đi theo 1 hướng TOTALLY, nếu IELTS TUTOR theo hướng advantages outweigh disadvantages thì sẽ chia bố cục như sau:
  • Câu 2 intro: advantages outweigh disadvantages vì 2 lí do sau:
  • Body 1: lí do thứ 1 vì sao advantages outweigh disadvantages (ở đây có thể tập trung vào communication technology & nên đề cập đủ cả work & live như đề cho)
   • Có thể triển khai: 
    • Communication technology (internet, các trang web cũng như mạng xã hội) giúp con người dễ dàng tìm công ăn việc làm tốt online chứ không cần thiết phải đến một nơi phát triển để làm việc như lúc trước nữa (Ví dụ như có rất nhiều người nước ngoài làm công việc IT vẫn lương của Tây nhưng sống ở Việt Nam với chi phí rẻ và cuộc sống nhẹ nhàng hơn)
    • Ngoài ra, Communication technology giúp dễ dàng liên lạc với gia đình, đối tác... nên việc người ta sống ở đâu họ muốn gần như không phải là vấn đề nữa 
  • Body 2: lí do thứ 2 vì sao advantages outweigh disadvantages (ở đây có thể tập trung vào transportation & nên đề cập đủ cả work & live như đề cho)
   • Có thể triển khai:
    • Transportation (nhất là cheap airlines) giúp di chuyển dễ dàng giữa các quốc gia và các nơi trong cùng một quốc gia nên việc người ta sống hay làm việc ở đâu cũng rất thuận tiện. (Ví dụ như sống một nơi và kinh doanh ở nơi khác chỉ cần bay đi bay về tuỳ thích) 
  • Conclusion: paraphrase lại câu 2 intro 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Có thể download bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK