Phân tích & Sửa đề "The map below is of the town of Garlsdon" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR giới thiệu Phân tích & Sửa đề "The map below is of the town of Garlsdon" IELTS WRITING TASK 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài

The map below is of the town of Garlsdon. A new supermarket (S) is planned for the town. The map shows two possible sites for the supermarket.

The map below is of the town of Garlsdon. A new supermarket (S) is planned for the town. The map shows two possible sites for the supermarket.

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Biểu đồ Map này không có sự thay đổi theo thời gian & biểu đồ này có 2 địa điểm khác nhau trong cùng một bản đồ (mô tả cụ thể 2 vị trị được dự kiến xây dựng cho 1 cái siêu thị trong tương lai)
 • Đây là bản đồ Map đơn và cần mô tả vị trí từng thành phần trong Map & phân tích những thuận lợi và bất lợi của từng địa điểm trong việc xây dựng siêu thị. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng dạng "map"IELTS WRITING TASK 1
 • Chỉ đưa ra những nhận xét khách quan dựa vào map, không cần quyết định xem vị trí nào tốt hơn mà chỉ mô tả chung 2 vị trí đều có điểm tốt (each location has its own advantages)

  • Địa điểm S1:

   • Vị trí: nằm ở ngoại thành.
   • Thuận lợi: Gần thị trấn Hindon nên người dân ở đây có thể đi ô tô mua sắm. Hơn nữa, lại có xe lửa từ Carsdon chạy qua nên người dân ở khu vực này cũng có thể đi mua sắm được.
   • Bất lợi: Nằm trơ trọi ở Hindon nên người dân 2 nơi còn lại mua sắm khá xa (S1 lies on the main road to Hindon, but it would be more difficult to reach from Bransdon and Cransdon)
  • Địa điểm S2:

   • Vị trí: trong nội thành.
   • Thuận lợi: Thuận tiện đi lại bằng ô tô và xe lửa ở cả 2 thị trấn Bransdon và Cransdon. Nếu xây dựng siêu thị ở đây thì người dân ở Hindon cũng có thể đến mua sắm được bằng xe lửa. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng & Cách viết câu "OVERVIEW/OVERALL" dạng MAP
   • Bất lợi: do ở trung tâm nên khó tìm nơi đỗ xe (parking could be a problem in S2 because of its central location) 
 • Có thể tham khảo phân bố bố cục như sau:
  • Overall (chọn 1-2 trong 3 ý): 
   • While there would be plenty of spaces for cars in S1 because it is in the countryside, parking could be a problem in S2 because of its central location. >> IELTS TUTOR lưu ý Từ vựng mô tả một địa danh (place)
   • The main difference between the two sites is that S1 is outside the town, whereas S2 is in the town centre.
   • Both supermarket sites are close to the railway that runs through Garlsdon from Hindon to Cransdon.
  • Body 1: Viết về S1 
   • S1 is in the countryside to the north west of Garlsdon, but it is close to the residential area of the town ( S1 is just outside of the town of Garlsdon and off the mainroad to the town of Hindon which lies 12km to the north-west)
   • The site could be accessed by populations from both Garlsdon and Hindon (65,000 and 10,000 relatively) by car. >> IELTS TUTOR lưu ý Phân biệt "access" dùng như danh từ & động từ
   • There is a railway running across Garlsdon, linking the north-west and the south-east, which would make it possible for shoppers from the town of Cransdon with a population of 29,000 to travel to this site by train.

  • Body 2: Viết về S2
   • S2 is close to the housing area, which surrounds the town centre.
   • The biggest advantage of this location is, not only would it be convenient for the local people of Garlsdon to shop, but it could also be reached by road from the town of Bransdon, 15 km to the south-west with its 15,000 residents or railway from the town of Cransdon, 25km to the south-east.
   • There are main roads from Hindon, Bransdon and Cransdon to Garlsdon town centre, but this is a no traffic zone, so there would be no access to S2 by car.

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp 7.0 IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking