Phân tích essay"The rising levels of congestion and air polution found in most of the world cities can be attributed directly to the rapidly increasing number of private cars in use. In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more"IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích essay"The rising levels of congestion and air polution found in most of the world cities can be attributed directly to the rapidly increasing number of private cars in use. In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more"IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

The rising levels of congestion and air polution found in most of the world cities can be attributed directly to the rapidly increasing number of private cars in use. In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng topic Transportation

Từ vựng topic Transport IELTS TUTOR đã tổng hợp

III. Phân tích

1. Lưu ý đề này

IELTS TUTOR lưu ý đề này:​

 • Đề này là một đề khá khó, vì số lượng thông tin đưa ra là khá nhiều, thí sinh nếu chưa thực tập nhiều dạng đề IELTS thì có khả năng sẽ bị sai TASK RESPONSE vì không xác định được thông tin chính mình nên viết là gì
 • Tất cả các từ được IELTS TUTOR highlight trên kia, thí sinh nên đọc lại thật kĩ, vì đó là những thông tin quan trọng, cần đưa được vào bài viết của mình 
 • IELTS TUTOR phân tích rất kĩ về lỗi sai thường gặp nhất khi phân tích đề này là lỗi "Không biết vế nên tập trung trả lời là vế trước hay vế sau của đề" hãy đọc thật kĩ để nắm vững cách phân tích đề khi gặp các đề dài như bài này nhé 

2. Phân tích kĩ đề

IELTS TUTOR lưu ý phân tích kĩ đề:

 • Đề mặc dù nhiều thông tin nhưng các thông tin lại xâu chuỗi và rất liên quan tới nhau: Sự gia tăng nhanh chóng của xe hơi làm gia tăng tắc đường và ô nhiễm không khí. Để đẩy lùi việc suy giảm chất lượng sống thì nên khuyến khích giảm đi xe hơi lại, gia tăng sử giao thông công cộng.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic POLLUTION
 • Yếu tố chính trong bài này sẽ là sự gia tăng xe hơi lên nhanh chóng tuy nhiên thí sinh cũng không nên quên lồng ghép ô nhiễm môi trường và tắc đường vào bài văn của mình. Kể cả quality of life in cities cũng phải được nêu tới
 • Cách dễ nhất của bài này thí sinh sẽ viết theo hướng TOTALLY AGREE, tức là ĐỒNG Ý HOÀN TOÀN với quan điểm đề cho là " Nên encourage people to use their cars less and public transport more" .

3. Bố cục 3 phần

3.1. Nếu theo hướng TOTALLY AGREE

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: Nêu lí do thứ nhất vì sao Nên encourage people to use their cars less and public transport more, thực ra nếu đọc kĩ đề thì đề đã cho sẵn luôn bố cục sắp xếp bài văn luôn rồi, chỉ việc viết vào thôi, đó là "The rising levels of congestion in most of the world cities" thì đây cũng chính là lí do thứ 1 --> Lí do thứ 1 dẫn đến việc theo tôi nên encourage people to use their cars less and public transport more là vì việc gia tăng lượng xe hơi dẫn đến tắc đường ở các cities --> làm đời sống của người dân ở cities bị suy giảm --> Đó sẽ là câu MAIN IDEA SỐ 1   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng & Ideas topic "Congestion" IELTS
  • Sau đó thí sinh giải thích rõ thêm main idea ra, sau đó cho ví dụ chứng minh main idea, có thể nói ở các quốc gia hạn chế việc đi xe hơi như Singapore, đường xá rất thông thoáng, so với các nước mà cứ cho đi xe hơi tràn lan như Trung Quốc thì đường tắc nghẽn liên tục, dẫn đến đi làm thì cả tiếng đồng hồ mới tới nơi...  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Diễn đạt "tắc đường"(Paraphrase "congestion")
 • Body 2: Nêu lí do thứ hai vì sao theo mình Nên encourage people to use their cars less and public transport more, thực ra nếu đọc kĩ đề thì đề đã cho sẵn luôn bố cục sắp xếp bài văn luôn & chỉ việc viết vào thôi, đó là air polution found in most of the world cities thì đây cũng chính là lí do thứ 2 --> Lí do thứ 2 dẫn đến việc theo tôi nên encourage people to use their cars less and public transport more là vì việc gia tăng lượng xe hơi nhanh chóng dẫn đến gây ô nhiễm không khí --> làm đời sống của người dân ở cities bị suy giảm --> Đó sẽ là câu MAIN IDEA SỐ 2 như IELTS TUTOR đã hướng dẫn  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic Transportation IELTS
  • Sau đó sẽ giải thích rõ hơn cho câu main idea, lí do vì sao mà nhiều xe hơi quá sẽ làm ô nhiễm không khí, sau đó cho ví dụ ra để làm sáng tỏ luận điểm. Nhớ nhấn mạnh thêm ô nhiễm không khí gây hại như nào cho đời sống người dân (bị bệnh, hay ung thư hay gì)
 • Kết luận: Ở kết luận chỉ nhấn mạnh lại quan điểm của các em, paraphrase lại câu số 2 của introduction

Ideas & bố cục

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu theo hướng TOTALLY AGREE có thể bố cục:
  • Body 1: (Viết về congestion) 
   • Main idea: Encouraging citizens to use their cars less and public transport more can be considered as an effective measure to deal with traffic jams when people commute by means of public transport instead of private vehicles  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "CONSIDER" tiếng anh
   • Supporting idea: 
    • Public transport systems, such as buses and trains, are designed to accommodate larger numbers of passengers, allowing for more efficient transportation of people. 
    • This helps alleviate congestion on roads, especially during peak hours.
   • Example: The London Underground can carry over 1.3 billion passengers per year. This is much more than the number of people who could travel by car if everyone in London had a car.
  • Body 2: (Viết về air pollution) 
   • Main idea: Encouraging urban dwellers to utilize the public transportation can make substantial contributions to addressing the issue of polluted air.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH PARAPHRASE TỪ "ADVISE" TIẾNG ANH
   • Supporting idea: 
    • Public transport systems are generally more energy-efficient per passenger compared to individual cars. 
    • Buses and trains are designed to transport a larger number of people at once, effectively reducing the energy consumption and emissions per person. 
    • By promoting public transportation, we can optimize energy usage and minimize the environmental impact associated with transportation.
   • Example: A study by the University of Copenhagen found that if all Copenhageners switched to public transportation or cycling, the city would save 1.2 million tons of CO2 emissions each year.

3.2. Nếu theo hướng PARTLY DISAGREE

IELTS TUTOR lưu ý:

  Bài này nếu viết PARTLY DISAGREE thì bố cục như sau:

  • Intro câu 2: partly disagree 
  • Body 1: On the one hand, mình công nhận là public transport giải quyết được congestion + air pollution (Trong đó body 1 sẽ chia ra Firstly viết về congestion & Secondly viết về air pollution) 
   • THAM KHẢO: On the one hand, it is true  that promoting the use of public transportation has several benefits. Firstly, it can effectively address traffic congestion by encouraging people to commute using public transport instead of private vehicles. Public transport, such as buses and subways, can alleviate gridlocks as they can transport a large number of people over long distances simultaneously. Secondly, it is undeniable that promoting the use of public transportation among urban residents can significantly contribute to combating air pollution. In fact, modern modes of public transport, such as buses and trains, have the capacity to carry up to 10 times more passengers compared to regular automobiles. Therefore, encouraging their usage can result in a significant reduction in CO2 emissions.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
  • Body 2: On the other hand, tuy nhiên mình vẫn tin rằng public transport nếu không được dùng đúng cách thì có thể dẫn đến 2 vấn đề này trầm trọng hơn (Trong đó body 2 sẽ chia ra Firstly viết về congestion & Secondly viết về air pollution) 
   • THAM KHẢO: On the other hand, I also believe that using public transportation can have disadvantages for traffic conditions and the environment. Firstly, relying solely on buses and trains can exacerbate traffic congestion. The high demand for buses often leads to increased congestion as they occupy valuable road space, impeding the overall flow of vehicles. For example, in Ho Chi Minh City, a densely populated city with limited road infrastructure, the exclusive reliance on buses for public transportation has worsened congestion during peak hours. Secondly, buses themselves can contribute to increased pollution when there is insufficient road space to accommodate them. In Vietnam, limited updates and expansions of public transport options, including outdated bus systems and inadequate road networks, have resulted in severe air pollution due to the heavy dependence on buses for public transportation.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0