Phân tích bài essay"some people work harder than others" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích bài essay"some people work harder than others" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

In education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng 2 question sẽ chia bố cục 2 đoạn thân bài như sau (để ý kĩ câu đầu tiên của đề bài In education and employment, some people work harder than others) nên bám sát để phân tích:
  • Body 1 trả lời câu hỏi Why do some people work harder? 
   • Có thể triển khai 2 main idea:
    • Main idea 1: nhiều người work harder hơn những người khác vì người ta có nhiều động lực để phấn đấu hơn  (Nên cho ví dụ về education)
    • Main idea 2:  nhiều người work harder hơn những người khác vì người ta được làm những gì người ta thích nên làm việc không biết mệt mỏi (Nên cho ví dụ về employment)
  • Body 2 trả lời câu hỏi Is it always a good thing to work hard?
   • Cẩn thận chữ always, nếu theo quan điểm "totally disagree"  với Is it always a good thing to work hard? thì:
    • Nên tập trung vào work smart để tiết kiệm thời gian và giải quyết vấn đề hiệu quả hơn (Giải thích & cho example)
 • Trong bài này, không nhất thiết phải viết 2 main ideas cho mỗi đoạn thân bài, ví dụ như có thể viết body 1 có 2 main ideas (theo kiểu Firstly, Secondly) vì khá dễ viết, nhưng body 2 viết 1 main idea thôi vì muốn giải thích sâu hơn và cho ví dụ 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK