Phân tích đề essay về "unemployment graduates" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích đề essay về "unemployment graduates" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people believe that the country development benefits from the high-educated university students. However some people think that the large amount of young people in university only leads to high unemployment graduates. Discuss both views and give your opinion.

II. Từ vựng

   IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic education

   III. Phân tích

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Bài này thuộc dạng Discuss both views & give your opinion mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ 
   • Phân bố bố cục bài này sẽ như sau:
    • Ở intro câu 2 & conclusion lưu ý cần phải nhấn mạnh mình ủng hộ 1 trong 2 quan điểm nào
    • Body 1: viết về quan điểm 1
    • Body 2: viết về quan điểm 2 (thường là quan điểm mình ủng hộ)

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK