Phân tích&Sửa đề"The pictures show information about average income and spending on food and clothes by an average family in a city in the UK" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh giới thiệu kĩ TOP 7 KHÓA HỌC IELTS ONLINE ĐEM LẠI HIỆU QUẢ NHẤT, ​hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài về "average income and spending on food and clothes" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The pictures show information about average income and spending on food and clothes by an average family in a city in the UK.

Phân tích bài về "average income and spending on food and clothes" IELTS WRITING TASK 1

II. Từ vựng

Học kĩ cách Paraphrase về thu nhập và chi tiêu trong tiếng anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

III. Phân tích

1. Phân tích sơ bộ

IELTS TUTOR phân tích sơ bộ như sau:

 • Overall: 
  • 1 câu cho table 
  • 1 câu cho 2 pies 
 • Body 1: viết về table
  • nói rõ sự tăng hay giảm như nào 
 • Body 2: viết về 2 pies 
  • phải có sự so sánh giữa năm 2010 và 2013 

2. Phân tích kĩ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: mixed (table + pie)
 • Chủ ngữ của bài: do có 2 bảng nên sẽ có 2 chủ ngữ 
  • Table: the total income of an average British family & the amount of money spent on food and clothing
  • Pie: the proportion of spending on categories (fruits & vegetables.....)
 • Đơn vị của bài:
  • Table: £
  • Pie: %
 • Chia thì gì, vì sao: quá khứ vì toàn năm quá khứ 
 • Câu Overall: mỗi biểu đồ 1 câu 
  • trong khi income giảm, thì spending tăng  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: while the total income of an average British family decreased between 2010 and 2013, the amount of money spent on food and clothing increased)
  • trong khi năm 2010 chi meet & fish nhiều nhất, thì năm 2013 chi tiêu fruits & vegetables nhiều nhất HOẶC  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: British people spent much more money on food than on clothes in both years)
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài
  • Body 1: table 
   • In 2010, an average British family earned £29,000 while nearly half of that amount was used for food and clothes.

   • In 2013, the average income of a family in Britain fell to about £25,000 while there was a growth of £1,000 in the expenditure for food and clothes. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt expenditure, consumption, expense, price, cost

   • HOẶC IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác:
    • In 2010, an average British family earned £29,000, which was significantly higher than the amount they spent on goods

    • Three years later, the average income of a family in Britain decreased to about £25,000 while there was a growth of £1,000 in the expenditure for food and clothing, from £14,000 to £15,000 during the given period.

  • Body 2: pies: trong biểu đồ pie thì có 2 cách viết:
   • Cách 1: chia ra 2 phần. Phần đầu năm 2010, phần sau năm 2013 (dễ viết hơn)
   • Cách 2: chia ra 2 phần. Phần đầu số liệu thay đổi nhiều bao gồm fruits & vegetables, meat & fish, clothes. Phần sau số liệu còn lại ít biến đổi. Hoặc là phân ra thành số liệu giảm và số liệu tăng như IELTS TUTOR gợi ý dưới đây: 
    • Số liệu giảm: 
     • The percentage for spending on meat and fish was highest among all categories in 2010, at 29%, but three years later experienced a drop to 23%. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt "percentage" và "percent" trong tiếng anh

     • A downward trend was seen in the figure for clothes, from 15% to 13% in 2013. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: a downward trend was seen in the proportion of money used to buy clothing, from 15% to 13% in 2013)

    • Số liệu tăng & unchanged: 
     • People seemed to spend more money on fruit, vegetables, and dairy products as the figures went up to 30% and 16% respectively in 2013 (có thể nêu số liệu 2010 trước đó) 
     • The proportion of spending on other food remained unchanged at exactly 18%.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Các từ / cấu trúc thường được paraphrase IELTS WRITING

IV. Bài sửa của IELTS TUTOR bạn HS lớp IELTS ONLINE WRITING

Có sẵn bản word để download nghiên cứu cho kĩ nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0