Phân tích bài về "average income and spending on food and clothes" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh giới thiệu kĩ TOP 7 KHÓA HỌC IELTS ONLINE ĐEM LẠI HIỆU QUẢ NHẤT, ​hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích bài về "average income and spending on food and clothes" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The pictures show information about average income and spending on food and clothes by an average family in a city in the UK.

Phân tích bài về "average income and spending on food and clothes" IELTS WRITING TASK 1

II. Từ vựng

Học kĩ cách Paraphrase về thu nhập và chi tiêu trong tiếng anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

III. Phân tích

1. Phân tích sơ bộ

IELTS TUTOR phân tích sơ bộ như sau:

 • Overall: 
  • 1 câu cho table 
  • 1 câu cho 2 pies 
 • Body 1: viết về table
  • nói rõ sự tăng hay giảm như nào 
 • Body 2: viết về 2 pies 
  • phải có sự so sánh giữa năm 2010 và 2013 

2. Phân tích kĩ

 • Dạng gì: mixed (table + pie)
 • Chủ ngữ của bài: do có 2 bảng nên sẽ có 2 chủ ngữ 
  • Table: the total income of an average British family & the amount of money spent on food and clothing
  • Pie: the proportion of spending on categories (fruits & vegetables.....)
 • Đơn vị của bài:
  • Table: £
  • Pie: %
 • Chia thì gì, vì sao: quá khứ vì toàn năm quá khứ 
 • Câu Overall: mỗi biểu đồ 1 câu 
  • trong khi income giảm, thì spending tăng
  • trong khi năm 2010 chi meet & fish nhiều nhất, thì năm 2013 chi tiêu fruits & vegetables nhiều nhất 
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài
  • Body 1: table 
  • Body 2: pies: trong biểu đồ pie thì có 2 cách viết:
   • Cách 1: chia ra 2 phần. Phần đầu năm 2010, phần sau năm 2013 (dễ viết hơn)
   • Cách 2: chia ra 2 phần. Phần đầu số liệu thay đổi nhiều bao gồm fruits & vegetables, meat & fish, clothes. Phần sau số liệu còn lại ít biến đổi

IV. Bài sửa của IELTS TUTOR bạn HS lớp IELTS ONLINE WRITING

Có sẵn bản word để download nghiên cứu cho kĩ nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK