Phân tích bài essay "educational qualifications always bring success" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay "educational qualifications always bring success" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Some people believe that educational qualifications always bring success, while others disagree. Discuss both views and give your own opinion.

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR hướng dẫn phân chia bố cục như sau:

 • Intro câu 2 nêu rõ quan điểm, ủng hộ quan điểm số 2 
 • Body 1: Viết về tại sao Some people believe that educational qualifications always bring success
  • Main idea 1: bằng cấp là cách dễ nhất để kiếm 1 công việc ổn định 
  • Main idea 2: ai cũng học để có bằng cấp nên mọi người cứ làm theo không suy nghĩ 
 • Body 2: Viết về tại sao others disagree quan điểm trên --> mình cũng ở trong số này 
  • Main idea 1: bằng cấp chỉ là 1 yếu tố rất nhỏ để quyết định 1 người có thành công hay là không, còn có những yếu tố khác 
  • Main idea 2: có bằng cấp chưa chắc thành công vì nhiều người học vị cao vẫn chưa thành công
 • Conclusion: paraphrase câu 2 intro 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking