Phân tích bài essay về "Music has been and will continue to be the universal language of mankind" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay về "Music has been and will continue to be the universal language of mankind" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Music has been and will continue to be the universal language of mankind. To what extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng Topic Music

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này thuộc dạng opinion essay, mình cứ theo hướng TOTALLY là dễ nhất, nếu theo hướng TOTALLY AGREE thì sẽ chia bố cục như sau:
  • Body 1: lí do số 1 vì sao TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho "Music has been and will continue to be the universal language of mankind"
   • Có thể triển khai main idea: ai cũng có thể thẩm thấu music bất kể là người ta nói ngôn ngữ gì 
  • Body 2: lí do số 2 vì sao TOTALLY AGREE với quan điểm đề cho "Music has been and will continue to be the universal language of mankind"
   • Có thể triển khai main idea: music dễ được người ta tiếp cận nhất trong các loại nghệ thuật 
    • Supporting idea: so sánh với hội hoạ có nhiều trường phái nhìn vào không hiểu, hoặc nhiều bộ phim xem vào không hiểu thì music gần như người ta có thể cảm nhận được ngay giai điệu 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking