Phân tích đề"In recent years, there has been growing interest in the relationship between equality and personal achievement" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng để em có thể nâng cao kĩ năng đọc, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"In recent years, there has been growing interest in the relationship between equality and personal achievement" IELTS WRITING

I. Đề bài

In recent years, there has been growing interest in the relationship between equality and personal achievement. Some people believe that individuals can achieve more in egalitarian societies. Others believe that high levels of personal achievement are possible only if individuals are free to succeed or fail according to their individual merits.

What is your view of the relationship between equality and personal success?

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dịch đề: càng ngày càng nhiều quan tâm về sự công bằng & thành tựu cá nhân. Có người tin rằng mỗi cá nhân sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong xã hội công bằng. Nhiều người khác tin rằng thành công chỉ xảy ra khi các cá nhân được tự do thành công hay thất bại theo đúng phẩm chất mà đáng được hưởng (ví dụ số sinh ra sao thì hưởng vậy, sinh ra có ba mẹ làm quan thì có điều kiện để phát triển…)  
 • Đầu tiên là đề thi ielts thường sẽ nêu rõ ràng ra là hỏi ý kiến hay là sao chứ không thường để như này, với kiểu đề “Some people believe that individuals can achieve more in egalitarian societies. Others believe that high levels of personal achievement are possible only if individuals are free to succeed or fail according to their individual merits” thường câu hỏi sẽ là “discuss both views & give your opinion” 
 • Với đề này thì trả lời câu hỏi “What is your view of the relationship between equality and personal success?” nếu theo quan điểm TOTALLY AGREE với quan điểm “individuals can achieve more in egalitarian societies” thì bố cục bài như sau:
  • Body 1: lí do thứ 1 vì sao TOTALLY AGREE với quan điểm “individuals can achieve more in egalitarian societies” có thể triển khai main idea: 
   • Main idea: xã hội công bằng giúp con người có động lực phấn đấu để phát triển hơn (most people would feel more motivated to work hard and reach their potential if they thought that they lived in a fair society) 
   • Supporting idea: Inequality would be more likely to demotivate people because they would know that the odds of success were stacked in favour of those from privileged backgrounds   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng liên từ tiếng anh
  • Body 2:  lí do thứ 2 vì sao TOTALLY AGREE với quan điểm “individuals can achieve more in egalitarian societies” có thể triển khai main idea: 
   • Main idea: xã hội công bằng tạo những tiền đề cơ bản (ví dụ như phổ cập giáo dục) để con người từ đó phát triển (công ăn việc làm)
   • Supporting idea: All children should have access to free schooling, and higher education should be either free or affordable for all those who chose to pursue a university degree. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc