Phân tích bài map "changes in Felixstone" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân tích bài map "changes in Felixstone" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

Task 1: The diagrams below show changes in Felixstone in the UK between 1967 and 2001. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Phân tích bài map "changes in Felixstone" IELTS WRITING TASK 1

II. Cách làm dạng Map IELTS WRITING TASK 1

III. Phân tích bài "changes in Felixstone"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Vì cả 2 map ở quá khứ nên tất nhiên sẽ chia thì cả 2 đoạn thân bài ở thì quá khứ 
  • Đối với bài này, cũng như các dạng map khác, cứ chia mỗi năm thành 1 đoạn thân bài như sau:
    • Body 1: năm 1967
    • Body 2: năm 2001 

Bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR đã đi thi và đạt 7.0 IELTS WRITING, có sẵn bản word có thể download về tham khảo nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking