Phân tích bài essay về"museums and historical sites are mainly visited by tourists rather than local people" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích bài essay về"museums and historical sites are mainly visited by tourists rather than local people" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Many museums and historical sites are mainly visited by tourists rather than local people Why is this? What can be done to attract local people?

II. Từ vựng

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng 2 question bố cục như sau:
  • Body 1: trả lời câu hỏi Why is this?
   • Main idea 1: người ta có xu hướng xem nhẹ những thứ quá gần gũi với mình hằng ngày, chỉ thích khám phá những cái mới (many local people probably prefer to spend their free time and holidays visiting other areas outside of their hometown or country)
   • Main idea 2: nhiều khi người ta đã từng đến các địa điểm đó rồi nên việc không đến nữa cũng dễ hiểu (it is possible that most local people have already visited such places and may already have significant knowledge of their own culture and history, and therefore they do not feel the need to return to these places often, or even at all)
  • Body 2: trả lời câu hỏi What can be done to attract local people?
   • Solution 1: museums and historical sites nên đầu tư để thu hút local people hơn 
   • Solution 2: chỉnh phủ hộ trợ giá vé cho người dân, nhất là học sinh, sinh viên (governments could also encourage and fund annual trips for local school children to museums and historical sites)
  • IELTS TUTOR lưu ý: vì body 2 nếu tìm 2 solution giải quyết cho từng causes ở body 1 sẽ hơi khó triển khai nên với đề này có thể viết solution không tương ứng để dễ viết hơn nhé 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK