Phân tích process"The diagram below shows the process by which bricks are manufactured for the building industry " IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân tích process"The diagram below shows the process by which bricks are manufactured for the building industry " IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The diagram below shows the process by which bricks are manufactured for the building industry.

broken image

II. Phân tích

Phân tích bài process về "manufacture bricks" IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR phân tích:

 • Bài process này thực ra không hề khó vì các từ vựng đã được cho đầy đủ để hiểu rồi
 • Có thể chia 2 đoạn thân bài làm hai phần (tương ứng với vòng khoanh màu đen và màu đỏ của IELTS TUTOR), sau đó ở mỗi đoạn thân bài mô tả cụ thể các bước để không bị thiếu chữ nhé 
 • Dạng process này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall: brick production involves 7 steps, starting from the digging stage and ending at the delivery stage.
  • Body 1: 
   • At the beginning of the process, clay is dug from the ground.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt AT THE BEGINNING/END
   • Then, the clay is put through a metal grid, and it passes onto a roller where it is mixed with sand and water. 
   • After that, the clay can be shaped into bricks in two ways: either it is put in a mould, or a wire cutter is used.
  • Body 2: 
   • At the fourth stage in the process, the clay bricks are placed in a drying oven for one to two days.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "place" tiếng anh
   • Next, the bricks are heated in a kiln at a moderate temperature (200 – 900 degrees Celsius) and then at a high temperature (up to 1300 degrees Celsius), before spending two to three days in a cooling chamber. 
   • Finally, the finished bricks are packaged and delivered to be sold in the market.

III. Bài viết bạn HS IELTS TUTOR về bricks được sửa kĩ

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR sắp đi thi cho nên là viết bài này cũng khá tốt, có thể download bài viết xuống để nghiên cứu cho kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE