Phân tích essay "People should look after their health for personal benefits, rather than a duty for a society" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Phân tích essay "People should look after their health for personal benefits, rather than a duty for a society" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

People should look after their health for personal benefits, rather than a duty for a society. What extent do you agree or disagree?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu theo quan điểm TOTALLY AGREE với quan điểm đề bài cho "People should look after their health for personal benefits, rather than a duty for a society" có thể chia bố cục như sau:
  • Body 1: Sức khoẻ của bản thân mỗi người nếu không tự người đó bảo vệ thì người khác có muốn bảo vệ cũng không hiệu quả 
   • Ví dụ như một người nghiện thì xã hội hay gia đình chăm sóc mà tự bản thân người đó không có ý thức cũng không ổn 
  • Body 2: Có ý thức bảo vệ sức khoẻ của bản thân sẽ giúp cho năng suất làm việc của chính người đó trở nên hiệu quả, nâng cao đời sống 
   • When someone experiences good physical and mental health they are able to enjoy their life to the fullest. 
   • Good health allows people to pursue their hopes and dreams and enjoy human relationships with family and friends. Without good mental and physical health, these ideals are difficult to attain.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking