Phân tích & sửa bài essay dạng process về " the production of olive oil" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân tích & sửa bài essay dạng process về " the production of olive oil" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The diagram below shows the production of olive oil.

Phân tích & sửa bài essay dạng process về " the production of olive oil" IELTS WRITING TASK 1

II. Phân tích

1. Cách làm dạng Process

2. Phân tích bài essay dạng process về "recycling plastic items or trash into dust bins"

Phân tích & sửa bài essay dạng process về " the production of olive oil" IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bài này thực ra là dạng process khá dễ vì đã có đánh số thứ tự nên dễ trong việc xác định điểm đầu & điểm cuối mà iELTS TUTOR đã hướng dẫn 
  • Bài này chia 2 thành đoạn thân bài miễn sao hợp lí là được có thể chia Theo ảnh sau như IELTS TUTOR hướng dẫn, miễn sao phù hợp

III. Bài sửa

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK