Phân tích & sửa bài essay dạng process về "recycling plastic items or trash into dust bins" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phân tích & sửa bài essay dạng process về "recycling plastic items or trash into dust bins" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The diagram shows the process of either recycling plastic items to produce goods, or trash into dust bins to fill land.

Phân tích & sửa bài essay dạng process về "recycling plastic items or trash into dust bins" IELTS WRITING TASK 1

II. Phân tích

1. Cách làm dạng Process

2. Phân tích bài essay dạng process về "recycling plastic items or trash into dust bins"

Phân tích bài essay dạng process về "recycling plastic items or trash into dust bins"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trước khi làm dạng process cần phải đọc kĩ đề, trong đề The diagram shows the process of either recycling plastic items to produce goods, or trash into dust bins to fill land có gợi ý sẵn có 2 quy trình để chia thành 2 đoạn thân bài qua cách dùng either or  (hoặc…hoặc) 
  • Đọc kĩ đề để xem điểm bắt đầu và điểm kết thúc của process ở đâu như IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ  trong bài này sẽ chia ra thành 2 đoạn thân bài như sau:
    • Body 1: plastic items bought & used sau đó đem vứt thùng rác & mang đến landfill (trong ảnh là màu đen)
    • Body 2: cũng bắt đầu từ điểm plastic items bought & used —> sau đó sẽ đem đi tái chế (recycling collecting point) …. đến cuối cùng sẽ đem đi bán lại (products for sale) và người tiêu dùng mua hàng (Theo dấu mũi tên trong ảnh màu vàng)

III. Bài sửa

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc