Phân tích & sửa bài map "recent changes in Shipsmouth" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích & sửa bài map "recent changes in Shipsmouth" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The maps below show recent changes in Shipsmouth between 1995 and 2010.

Phân tích & sửa bài map "recent changes in Shipsmouth" IELTS WRITING TASK 1

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

Phân chia 2 đoạn thân bài như sau:

 • Overall: năm 1995 với nhiều cây xanh nhưng qua năm 2010 với nhiều nhà cao tầng (new high-rise buildings, transport facilities, shopping center, sports facilities)
 • Body 1: viết về năm 1995
  • có nhiều cây cối ở 2 góc của bản đồ 
  • Trong city centre xe hơi chạy được và có factory 
 • Body 2: viết về năm 2010
  • Cây cuối bị chặt để xây dựng apartment & airport 
  • city centre thì chỉ for pedestrian only 
  • nhà gần airport được thay thế bằng nhà cao tầng (skyscrapers)
  • Factory đổi thành shopping centre 
  • có thêm station mới ngoài cái cũ (the construction of a new station and a football stadium in empty lands of the city)

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 6.0 lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking