Phân tích"The graph below shows average carbon dioxide (CO2) emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal between 1967 and 2007"IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR đạt 6.0)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The graph below shows average carbon dioxide (CO2) emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal between 1967 and 2007"IELTS WRITING TASK 1 (Kèm bài sửa HS IELTS TUTOR)

I. Đề bài

The graph below shows average carbon dioxide (CO2) emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal between 1967 and 2007

The graph below shows average carbon dioxide (CO2) emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal between 1967 and 2007

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The emissions of carbon dioxide in Italy and Portugal underwent a significant increase while those figures for the United Kingdom and Sweden plummeted swiftly over the period shown  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: average CO2 emissions of individuals in the UK and Sweden generally dropped, whereas emissions per person in Italy and Portugal rose significantly)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "average" tiếng anh
   • Despite the steady reduction, average emissions in the UK were the highest in the given period.
  • Body 1: Viết về số liệu tăng (Italy + Portugal)
   • Italy 
   • Portugal
    • Portugal’s CO2 emissions, however, nearly quadrupled. 
    • The per capita average in 1967 was just 1.5 metric tonnes, but in 2007, the emissions had reached 5.5 metric tonnes, matching Sweden's average.
  • Body 2: Viết về số liệu giảm (UK + Sweden)
   • UK
    • In 1967, the average emissions per person in the UK were nearly 11 metric tonnes, but by 2007, that had fallen to roughly 9 metric tonnes.  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: In the first ten years, the amount of carbon dioxide emitted in the United Kingdom stabilised at nearly 11 metric tonnes)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase về "thu nhập"(income) & "chi tiêu"(expenditure ...
   • Sweden
    • The average CO2 emissions in Sweden were almost 9 metric tonnes per person in 1967. The emissions spiked, however, to nearly 11 metric tonnes in 1977 though from there, emissions continuously fell, dropping to just 5.5 metric tonnes in 2007.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  "Tất tần tật" về "SO SÁNH" IELTS Writing Task 1 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé. Bạn HS IELTS TUTOR đi thi và đạt 6.0 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0