Phân tích"The graph below shows the production levels of the main kinds of fuel in the UK between 1981 and 2000." IELTS WRITING TASK 1 (Đề thi 28/6/2024)

· Đề thi thật Task 1

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The graph below shows the production levels of the main kinds of fuel in the UK between 1981 and 2000." IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The graph below shows the production levels of the main kinds of fuel in the UK between 1981 and 2000.

The graph below shows the production levels of the main kinds of fuel in the UK between 1981 and 2000.

II. Phân tích

1. Kiến thức liên quan

2. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Overall, petroleum production was substantially higher than both coal and natural gas throughout the period. 
   • Moreover, while petroleum and natural gas production increased, coal production declined.
  • Body 1: Viết về Petroleum + Natural gas 
  • Body 2: Viết về coal 
   • Conversely, coal production decreased over the 20-year period. Beginning at 80 MT in 1981, coal production plummeted to just below 40 MT between 1983 and 1984, rebounded to around 60 MT in 1986, and then gradually declined to approximately 35 MT by 2000.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0