Phân tích"The graph shows oil production capacity for several Gulf countries between 1990 and 2010"IELTS WRITING TASK 1

· Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích ''The graph shows oil production capacity for several Gulf countries between 1990 and 2010 "IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The graph shows oil production capacity for several Gulf countries between 1990 and 2010.

The graph shows oil production capacity for several Gulf countries between 1990 and 2010.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overall:
  • Oil production capacity tended to increase during these 20 years. 
  • The figures for Saudi Arabia were significantly higher than in other countries while oil production was lowest in Qatar >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "while" tiếng anh
 • Body 1: Saudi Arabia + Qatar (ta thấy chỉ có Saudi Arabia & Quatar là nhìn còn khác chút, còn các nước khác biểu đồ tương tự nhau nên gom hết lại thành body 2)
 • Body 2: các nước còn lại 
  • The estimated figure for Iran in 1990 was over 3 million barrels per day, compared with around 2 million barrels in the other three countries. 
  • Figures for the remaining countries increased from around 2 to 4 million barrels per day in the 20-year period.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc