Phân tích "The graph shows the amount of fossil fuel energy generated in Europe between 1981 and 2001" IELTS WRITING TASK 1

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The graph shows the amount of fossil fuel energy generated in Europe between 1981 and 2001." IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The graph shows the amount of fossil fuel energy generated in Europe between 1981 and 2001.

The graph shows the amount of fossil fuel energy generated in Europe between 1981 and 2001.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall: 
   • Petroleum was the most important source of energy generated in Europe over the period.
  • Body 1: Viết về petroleum 
   • In 1981, 35 trillion units of energy were generated from petroleum. 
   • There was a gradual increase to 40 trillion units in 1986. 
   • The figures then rose significantly from 39 trillion units in 1991 to 45 and 50 trillion units in 1996 and 2001 respectively. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "figure" tiếng anh
  • Body 2: Viết về coal & natural gas
   • Viết về coal: 
    • The energy produced from coal in 1981 totalled 30 trillion units.
    • The figures then fell steadily to just 17 trillion units in 2001. 
   • Viết về natural gas: 
    • The energy generated from natural gas increased sharply from 8 trillion units in 1981 to…. 
    • By 1991 it had reached 20 trillion units, almost equalling the amount of energy produced from coal.
    • The figure reached a peak of 33 trillion units at the end of the period, more than four times the 1981 figure. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phrase "more than..." tiếng anh

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0