Phân tích đề"The pie charts below show information about where coffee is produced, consumed & where its profit goes" IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"The pie charts below show information about where coffee is produced, consumed & where its profit goes" IELTS WRITING

I. Đề bài

Task 1: The pie charts below show information about where coffee is produced, consumed & where its profit goes

The pie charts below show information about where coffee is produced, consumed & where its profit goes

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Overall nêu đầy đủ các điểm chung của 3 biểu đồ: while South America is the most productive region, Europe is the greatest consumer, and shippers enjoy the highest amount of financial return.
  • Bài này có 2 cách chia thân bài:
    • Có thể viết thành 2 đoạn thân bài (Consumption + production 1 đoạn thân bài, product distribution 1 đoạn thân bài)
    • Có thể viết thành 3 đoạn thân bài (mỗi hình tròn 1 đoạn thân bài) 

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 7.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK