Phân tích đề"The pie charts below show information about where coffee is produced, consumed & where its profit goes" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích đề"The pie charts below show information about where coffee is produced, consumed & where its profit goes" IELTS WRITING

I. Đề bài

Task 1: The pie charts below show information about where coffee is produced, consumed & where its profit goes

The pie charts below show information about where coffee is produced, consumed & where its profit goes

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overall nêu đầy đủ các điểm chung của 3 biểu đồ: while South America is the most productive region, Europe is the greatest consumer, and shippers enjoy the highest amount of financial return.
 • Bài này có 2 cách chia thân bài:
  • Có thể viết thành 2 đoạn thân bài (Consumption + production 1 đoạn thân bài, product distribution 1 đoạn thân bài)
  • Có thể viết thành 3 đoạn thân bài (mỗi hình tròn 1 đoạn thân bài) 
 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • It is obvious that Europeans and Americans are the primary coffee consumers while South Africa is the largest coffee producer among the given countries. 
   • Companies that deliver coffee make more profit than other organisations that do business in this industry.  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: the coffee delivery service is the most profitable business among those compared)
  • Body 1: Viết về biểu đồ 1
   • Europeans drink more than 40% coffee which is the highest percentage of coffee intake in the world.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt "percentage" và "percent" trong tiếng anh 
   • America consumes 2% less than that while the Japanese dissipate only 8% of global coffee. 
   • The rest of the world merely consumes 12% coffee.
  • Body 2: Viết về biểu đồ 2
   • South Africa contributes to 44% coffee production, which is the highest.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng Figure / percentage / proportion IELTS WRITIN...
   • Indonesia harvests 22% coffee, exactly half of the figure for South African coffee 
   • The figures for Japan and Vietnam make 18% and 16% coffee respectively. 
   • Despite Japanʼs being one of the top countries to produce coffee, its consumption ratio is comparatively lower. 
  • Body 3: Viết về biểu đồ 3
   • More than half of the profit from coffee is made by the delivery industries.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "percentage " tiếng anh
   • Coffee retailersʼ share of profit is roughly a quarter while coffee producers and exporters make 10% and 15% profits respectively.

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp siêu cấp tốc target 7.0 lớp IELTS WRITING & SPEAKING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE