Giải 20 bài tập phân bố bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải 20 bài tập phân bố bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

1. Bài 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này có thể thấy rõ là biểu đồ có mốc thời gian, sẽ chia bố cục như sau:
 • Body 1 sẽ để dành viết Team B 
 • Body 2 sẽ viết Team A + C (vì A & C khá có sự tương đồng là lúc đàu tăng, sau đó giảm, còn B là khác hẳn lúc đầu giảm sau lại tăng)

The bar chart shows the scores of teams A, B and C over four different seasons. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The bar chart shows the scores of teams A, B and C over four different seasons. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

2. Bài 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: những môn mà boys > girls 
 • Body 2: những môn còn lại

The chart below gives information about the most common sports played in new zealand in 2002

the chart below gives information about the most common sports played in new zealand in 2002

3. Bài 3

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: Saudi Arabia + Qatar (ta thấy chỉ có Saudi Arabia & Quatar là nhìn còn khác chút, còn các nước khác biểu đồ tương tự nhau nên gom hết lại thành body 2)
 • Body 2: các nước còn lại 

The graph shows oil production capacity for several Gulf countries between 1990 and 2010.

The graph shows oil production capacity for several Gulf countries between 1990 and 2010.

4. Bài 4

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: những lứa tuổi có xu hướng giảm qua các năm (20-25, under 20, 40 & over)
 • Body 2: những nhóm tuổi còn lại

The graph below shows the changes in UK birth rate of women in 6 different age groups from 1973 to 2008

the graph below shows the changes in UK birth rate of women

5. Bài 5

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: viết về Portugal (vì chỉ có nước này là số liệu giảm đều qua các năm, các nước còn lại số liệu fluctuate)
 • Body 2: những nước còn lại 

The bar chart below shows the percentage of government spending on roads and transport in 4 countries in the years 1990, 1995, 2000, 2005.

The bar chart below shows the percentage of government spending on roads and transport in 4 countries in the years 1990, 1995, 2000, 2005.

6. Bài 6

The chart shows the proportion of renewable energy in total energy supply in 4 countries from 1997 to 2010

The chart shows the proportion of renewable energy in total energy supply in 4 countries from 1997 to 2010

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK