Phân tích"The table below shows the production of milk annually in four countries in 1990, 2000 and 2010"IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 3/3/2023)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The table below shows the production of milk annually in four countries in 1990, 2000 and 2010"IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 3/3/2023)

I. Đề bài

The table below shows the production of milk annually in four countries in 1990, 2000 and 2010

The table below shows the production of milk annually in four countries in 1990, 2000 and 2010

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • The production of milk increased in all given countries except for Australia, where it decreased over the given period of two decades >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "PRODUCTION" tiếng anh
   • The highest production of milk was in the Netherlands throughout the given period.
  • Body 1: Số liệu 2 nước cao (Netherlands + Australia)
   • The Netherlands produced 11,262,000 litres of milk in 1990, but in 2000, the production fell slightly to 11,155,000 litres, but after that it picked up again and reached an all time high of 11,466,9000. 
   • Although Australia was second to the Netherlands in milk production in 1990 with 11,246,000 litres, its production gradually declined and reached 9,165,000 litres by 2010.
  • Body 2: Số liệu 2 nước thấp (Tanzania + Guatemala)
   • Tanzania, and Guatemala increased their milk production from 87,000 and 26,000 in 1990 to 1,55,000 and 84,000 litres respectively in 2010. 
   • Guatemala had the least milk production throughout a twenty-year period, but it also experienced the biggest proportionate increase as milk production more than doubled from 1990 to 2000 (nêu số liệu)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0