Phân tích "The table below gives information about the problems faced by children in two primary schools in 2005 and 2015" IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The table below gives information about the problems faced by children in two primary schools in 2005 and 2015" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The table below gives information about the problems faced by children in two primary schools in 2005 and 2015

The table below gives information about the problems faced by children in two primary schools in 2005 and 2015.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

1. Cách 1: Chia bố cục theo School A - School B

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này là biểu đồ có sự tăng trưởng theo thời gian nên sẽ dùng từ ngữ chỉ sự tăng trưởng giống với từ ngữ dành cho biểu đồ line graph nên nếu dùng từ ngữ dành cho biểu đồ không có năm tháng (không có sự tăng trưởng) sẽ sai 
 • Overview: 
  • Nhìn chung problems ở trường A giảm theo thời gian, còn trường B problem có xu hướng tăng 
  • Problem gặp nhiều nhất ở trường A (following instructions) thì lại ít gặp ở trường B (hoặc problem ở trường A & B không có mối liên hệ với nhau) 
 • Bài này có thể phân đoạn bố cục dựa vào category (School A & School B) có thể cân nhắc phân đoạn 2 đoạn thân bài như sau:
  • Body 1: viết về school A:
  • Body 2: viết về school B:
   • Viết về các số liệu tăng: spelling, following instruction (tăng gấp 2), reading ability, listening skills, verbal expression of ideas tăng không đáng kể. >> IELTS TUTOR lưu ý Cấu trúc SO SÁNH trong IELTS Writing Task 1
   • Viết về các số liệu giữ nguyên & giảm: handwriting, concentration in lessons

2. Cách 2: Chia bố cục theo năm

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
   • Overall:
   • Body 1:
    • In 2005, a significant portion of school A's students found it challenging to follow instructions (42%), whereas only 6% of school B's students experienced this problem. 
    • Between 30 and 40 percent of children at school A had difficulties in spelling, listening, verbal expression, and concentration during lessons, whereas the corresponding figures for school B ranged from 5 to 15 percent.
   • Body 2: 
    • In 2015, the distinction between the two schools became less pronounced. 
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE