Phân tích"The table below shows the percentage of main types of dwelling in Victoria, the Northern Territory and Tasmania ."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 10/3/2024)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The table below shows the percentage of main types of dwelling in Victoria, the Northern Territory and Tasmania ."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi IELTS 10/3/2024)

I. Đề bài

 • The table below shows the percentage of main types of dwelling in Victoria, the Northern Territory and Tasmania . Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant 
The table below shows the percentage of main types of dwelling in Victoria, the Northern Territory and Tasmania . Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant 

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Houses are the most preferred choice among citizens in these regions.
  • Body 1: Viết về House & Other
  • Body 2: Viết về Semi & Flat 
   • Semi-attached houses ranked as the second-favorite choice in all three regions. There was a marginal increase from 11% to 12% in Victoria, from 13% to 15% in the Northern Territory, and from 3% to 4% in the other region.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0