Phân tích "The table illustrates the weekly level of consumption by age groups of milk and butter in one European country " IELTS WRITING TASK 1(Đề Ngày 9.08.2022 computer-based)

· Task 1,Đề thi IELTS thật

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The table illustrates the weekly level of consumption by age groups of milk and butter in one European country " IELTS WRITING TASK 1(Đề Ngày 9.08.2022 computer-based)

I. Đề bài

The table illustrates the weekly level of consumption by age groups of milk and butter in one European country

The table below illustrates weekly consumption by age group of dairy products in a European country

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall: 
   • Younger people tend to consume less milk and butter, especially those under 25, though the fat content is highest for that group. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "consume" tiếng anh
   • The oldest group drink the most milk, mainly low fat while those 45-65 eat the most butter.
  • Body 1: Viết về Milk 
   • Milk consumption for the under 25 group is lowest at 1,200ml, of which 59% is full fat and 41% low fat. 
   • The figures for older people with individuals 26-45, 25-65, and 65+ were 1,650ml, 1,670ml, and 1,900ml, respectively. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "individual" tiếng anh
   • The fat content also is lower at 20% for 26-45, 45% for 45-65, and 30% for the oldest age bracket (and reciprocal figures for low fat consumption). (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: over 45 age group people consume about an equal proportion of full and low-fat butter, accounting for 50%)
  • Body 2: Viết về Butter 
   • Younger people also use the least at just 12g, in contrast to 19g for those 26-45, and 60g and 30g for the two older groups in turn. (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: people aged 45 to 65 consume 60g butter weekly, which is double the percentage consumed by 65+ age group people and about 40g and 45g more than the 26 to 45 and less than 25 age group people in the sequence)
   • Younger individuals similarly opt for more fat (60% full fat to 40% low fat) while the older demographics have much lower proportions here (38% full fat for 26-45, and around 50% for everyone over 45).
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0