Phân tích"The two maps illustrate the changes of a school campus from 1985 to 2012."IELTS WRITING TASK 1

· Đề thi IELTS thật,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The two maps illustrate the changes of a school campus from 1985 to 2012"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The two maps illustrate the changes of a school campus from 1985 to 2012.

The two maps illustrate the changes of a school campus from 1985 to 2012

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng map này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The campus area became more modernized with better educational and recreational facilities during the period shown 
  • Body 1: Viết về map 1
   • In 1985, only 1500 students enrolled in the school   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "enrol" tiếng anh
   • Cái bao quát nhất của Map 1985 chính là playing field (rất rộng) → nối đến car park  qua 1 street (an enormous playing field was linked to a big car park through a street) >> Sau đó mình sẽ nên mô tả office >> library with a smaller car park >> opposite là a two-storey classroom block 
  • Body 2: Viết về map 2
   • In 2012, the number of registered students was nearly double that in 1985
   • The playing field was narrowed to be smaller in the size to make way for swimming pooll and health club   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "narrow" tiếng anh
   • The car park which was located near the library in 1985 was removed/demolished, and trees were planted to replace it 
   • The classroom block was made/constructed higher, turning into a 3-storey building  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "construct" tiếng anh
   • There were two more classes built up next to the Resource area

IV. Bài viết của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

Bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR target 6.0 và đã học gần hết chương trình và sắp thi nên bài viết khá ổn nhé, có thể download file xuống để tham khảo kĩ càng nha

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK